رفتن به مطلب

شخصیت

این مدال ها با توجه به شخصیت کاربران به آنها اهدا میشود. 1. این نشان برای وفاداری و همراهی عزیزان اهدا میشود.

  222

  وفاداری


  این نشان برای وفاداری و همراهی عزیزان اهدا میشود.

  4

  مدال داده شده
  New Award

  وفاداری


  این نشان برای وفاداری و همراهی عزیزان اهدا میشود.

  4
  مدال داده شده

 2. این نشان به کسی که بالای 3000 پست ارسال کند اهدا میشود.

  222

  عضو فعال


  این نشان به کسی که بالای 3000 پست ارسال کند اهدا میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  عضو فعال


  این نشان به کسی که بالای 3000 پست ارسال کند اهدا میشود.

  1
  مدال داده شده

 3. این نشان به مهربونترین فرد انجمن اهدا میشود.

  222

  مهربونترین


  این نشان به مهربونترین فرد انجمن اهدا میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  مهربونترین


  این نشان به مهربونترین فرد انجمن اهدا میشود.

  1
  مدال داده شده

 4. این نشان به بی اعصاب ترین کاربر اهدا میشود.

  222

  عصبانی


  این نشان به بی اعصاب ترین کاربر اهدا میشود.

  0

  مدال داده شده
  New Award

  عصبانی


  این نشان به بی اعصاب ترین کاربر اهدا میشود.

  0
  مدال داده شده

 5. این نشان زیبا ترین پسر انجمن اهدا میشود.

  222

  خوشگلترین


  این نشان زیبا ترین پسر انجمن اهدا میشود.

  0

  مدال داده شده
  New Award

  خوشگلترین


  این نشان زیبا ترین پسر انجمن اهدا میشود.

  0
  مدال داده شده

 6. این نشان به زیبا ترین دختر انجمن اهدا میشود.

  222

  خوشگلترین


  این نشان به زیبا ترین دختر انجمن اهدا میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  خوشگلترین


  این نشان به زیبا ترین دختر انجمن اهدا میشود.

  1
  مدال داده شده

 7. این نشان به بهترین کاربر سال اهدا میشود.

  222

  بهترین کاربر سال


  این نشان به بهترین کاربر سال اهدا میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  بهترین کاربر سال


  این نشان به بهترین کاربر سال اهدا میشود.

  1
  مدال داده شده

 8. این نشان به بهترین کاربر سال اهدا میشود.

  222

  بهترین کاربر سال


  این نشان به بهترین کاربر سال اهدا میشود.

  0

  مدال داده شده
  New Award

  بهترین کاربر سال


  این نشان به بهترین کاربر سال اهدا میشود.

  0
  مدال داده شده

 9. این نشان به بدترین کاربر سال اهدا میشود.

  222

  بدترین کاربر سال


  این نشان به بدترین کاربر سال اهدا میشود.

  0

  مدال داده شده
  New Award

  بدترین کاربر سال


  این نشان به بدترین کاربر سال اهدا میشود.

  0
  مدال داده شده
×
×
 • جدید...