رفتن به مطلب

توانایی

مدال های توانایی کاربران در این قسمت قرار میگیرد. 1. این نشان به کسی که توانایی نقاشی دارد اهدا میشود.

  222

  نقاش


  این نشان به کسی که توانایی نقاشی دارد اهدا میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  نقاش


  این نشان به کسی که توانایی نقاشی دارد اهدا میشود.

  1
  مدال داده شده

 2. به شاعر ها این نشان داده میشود.

  222

  شاعر


  به شاعر ها این نشان داده میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  شاعر


  به شاعر ها این نشان داده میشود.

  1
  مدال داده شده

 3. این نشان به باهوش ترین فرد اهدا میشود.

  222

  باهوش


  این نشان به باهوش ترین فرد اهدا میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  باهوش


  این نشان به باهوش ترین فرد اهدا میشود.

  1
  مدال داده شده

 4. این نشان به دکتر انجمن اهدا میشود.

  222

  دکتر


  این نشان به دکتر انجمن اهدا میشود.

  0

  مدال داده شده
  New Award

  دکتر


  این نشان به دکتر انجمن اهدا میشود.

  0
  مدال داده شده

 5. این نشان به طراح سایت اهدا میشود.

  222

  طراح سایت


  این نشان به طراح سایت اهدا میشود.

  2

  مدال داده شده
  New Award

  طراح سایت


  این نشان به طراح سایت اهدا میشود.

  2
  مدال داده شده

 6. این نشان به برنامه نویس سایت اهدا میشود.

  222

  برنامه نویس


  این نشان به برنامه نویس سایت اهدا میشود.

  1

  مدال داده شده
  New Award

  برنامه نویس


  این نشان به برنامه نویس سایت اهدا میشود.

  1
  مدال داده شده

 7. این نشان به ویرایشگر سایت اهدا میشود.

  222

  ویرایشگر


  این نشان به ویرایشگر سایت اهدا میشود.

  2

  مدال داده شده
  New Award

  ویرایشگر


  این نشان به ویرایشگر سایت اهدا میشود.

  2
  مدال داده شده
×
×
 • جدید...