رفتن به مطلب

آموزنده

44 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 75 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 73 بازدید
 1. زانو تو نه زانوی من !

  • 0 پاسخ
  • 70 بازدید
 2. سواد یاد دادن به خر !

  • 0 پاسخ
  • 68 بازدید
 3. حصاری داریم به نام سِن!

  • 0 پاسخ
  • 73 بازدید
 4. کسی با من نمیگرید؟

  • 0 پاسخ
  • 148 بازدید
 5. شیر ها و میمون ها

  • 0 پاسخ
  • 195 بازدید
 6. بهترین خیاط

  • 0 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 120 بازدید
 7. با فرزندانت

  • 0 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 98 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 129 بازدید
 8. چه به سرمان آمده !

  • 0 پاسخ
  • 128 بازدید
 9. به همدیگر رحم کنید!

  • 0 پاسخ
  • 131 بازدید
 10. پند یا سکه میخواهی ؟

  • 0 پاسخ
  • 105 بازدید
 11. شتر را به نمد داغ می‌کنند

  • 0 پاسخ
  • 92 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 141 بازدید
 12. خرج اتینا کردن

  • 0 پاسخ
  • 97 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 88 بازدید
 13. بزرگترین هدیه برای یک فقیر

  • 0 پاسخ
  • 114 بازدید
 14. حاضری دین عیسی مسیح را بپذیری؟

  • 0 پاسخ
  • 135 بازدید
 15. شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 140 بازدید
 16. زیبایی انسان درچیست؟

  • 0 پاسخ
  • 125 بازدید
 17. احمق ها بایستند !

  • 0 پاسخ
  • 180 بازدید
 18. زود قضاوت نکنيم

  • 0 پاسخ
  • 171 بازدید
×